Students  |  Faculty  |  Alumni  |  Staff
Home  |  Contact  |  Simplified Chinese   
Dept of Agricultural Water Resources Engineering

Dept.of Agricultural Water Resources Engineering

 

Name

 

Position

Extn

Email

Zhi MAO

茆智

Academician of CAE

75299

maozhi@whu.edu.cn

Jinzhong YANG

杨金忠

Professor

75432

jzyang@whu.edu.cn

Jiesheng HUANG

黄介生

Professor

 

sdjshuang@whu.edu.cn

Tiesong HU

胡铁松

Professor

74360

tshu@whu.edu.cn

Dongguo SHAO

邵东国

Professor

75943

dgshao@whu.edu.cn

Zitang SHI

石自堂

Professor

72194

94521711@qq.com

Yuanlai CUI

崔远来

Professor

75975

Cuiyuanlai@263.net

Dianqing LI

李典庆

Professor

 

dianqing@whu.edu.cn

Chuanshun LIU

刘川顺

Professor

73576

lcswu@163.com

Xiugui WANG

王修贵

Professor

75977

wangxg@whu.edu.cn

Lin HONG

洪林

Professor

74359

lhong@whu.edu.cn

Bin DONG

董斌

Professor

 

dongbin@whu.edu.cn

Zhongdong QIAN

钱忠东

Professor

87158731

zdqian@whu.edu.cn

Kang WANG

王康

Professor

76242

wwangkang@163.com

Liangsheng SHI

史良胜

Professor

 

liangshs@gmail.com

Fuzhou XIA

夏富洲

Professor

72194-806

fzxia@whu.edu.cn

Jingwei WU

伍靖伟

Professor

75466

wjwwh@public.wh.hb.cn

Yufeng LUO

罗玉峰

Professor

 

yfluo@whu.edu.cn

Hua ZHONG

钟华

Professor

 

zhonghua21cn@126.com

Yong LIU

刘勇

Professor

 

liuy203@whu.edu.cn

Changcheng LI

李长城

Associate Professor

81920289

lcc9583@163.com

Youguo MA

马有国

Associate Professor

 

mak2010@139.com

Dexiang LIU

刘德祥

Associate Professor

75991

dexiangl@126.com

Bo WANG

王博

Associate Professor

76311

wb_whu@263.net

Xingcan TIAN

田兴参

Associate Professor

87619895

00011612@whu.edu.cn

Yuqun SHI

施玉群

Associate Professor

73615

whusyq@whu.edu.cn

Yuansheng SONG

宋元胜

Associate Professor

75929

hbwhsys@126.com

Chaoyang FANG

方朝阳

Associate Professor

61853

fcyfcywhu@163.com

Longcai ZHOU

周龙才

Associate Professor

72652

zlcgood@126.com

Qiang LUO

罗强

Associate Professor

 

qluo@whu.edu.cn

Jingsong ZHANG

张劲松

Associate Professor

72194-805

zhang_jsg@163.com

Hua XIE

谢华

Associate Professor

 

xiehua@whu.edu.cn

Shuang HUANG

黄爽

Associate Professor

74372

hsh5527@126.com

Guanghua GUAN

管光华

Associate Professor

 

ggh@whu.edu.cn

Zijun CAO

曹子君

Associate Professor

74036

zijuncao3@gmail.com

Wenquan GU

顾文权

Associate Professor

 

gwquan@163.com

Zhiwei GUO

郭志伟

Associate Professor

 

juice@mail.ustc.edu.cn

Yuanyuan ZHA

查元源

Associate Professor

 

zhayuan87@whu.edu.cn

Junchao MA

马军朝

Lecturer

 

mjc3742@sina.com.cn

Yuanfeng QIU

邱元锋

Lecturer

 

874024903@qq.com

Xiaobo FENG

冯晓波

Lecturer

76263

494619371@qq.com

Xiaoping LI

李小平

Lecturer

72202

lixp2004@163.com

Zhongbing LIN

林忠兵

Lecturer

 

zblin@whu.edu.cn

Xiaosong TANG

唐小松

Lecturer

 

xstang@whu.edu.cn

Yan ZHU

朱焱

Lecturer

 

zyan0701@126.com

Weining CHEN

陈维宁

Lecturer

 

00011585@whu.edu.cn

Wenzhi ZENG

曾文治

Lecturer

 

zengwenzhi1989@whu.edu.cn

Xiang ZENG

曾祥

Lecturer

 

zengxiang@whu.edu.cn